Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

Размер шрифта: A A A
Цвета сайта: A A A

Все новости

 • БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ ҮДЭР ЯАЖА ҮНГЭРХЭБ?

  БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ ҮДЭР ЯАЖА ҮНГЭРХЭБ?

  Энэ үдэрые яажа үнгэргэхэ тухай зүблөөндэ Буряад Уласай Соёлой яаман хабаадаба.

  19 Октября 20171740

 • «ЭДИР БУДАМШУУ». АРБАН ГУРБАДАХИ НААДАН

  «ЭДИР БУДАМШУУ». АРБАН ГУРБАДАХИ НААДАН

  Буряад театрта уласхоорондын хэмжээнэй «Эдир Будамшуу» гэhэн ээлжээтэ харалга үнгэргэгдэбэ. Оросой Холбооной арадай зүжэгшэн Михаил Елбоновой үүсхэн байгуулһан энэ мw...

  13 Октября 20173610

 • «ТЭРЭ ХАБАРАЙ УРГЫНУУД»

  «ТЭРЭ ХАБАРАЙ УРГЫНУУД»

  Буряад Улас дотороо мэдээжэ хүгжэм зохёогшо Владилен Пантаевай түрэһөөр 75 наһанай ойдо.

  9 Октября 20173910

 • ҮНДЭР, ХААН УХААНТАЙ УРАН ШҮЛЭГШЫН ОЙН БАЯР

  ҮНДЭР, ХААН УХААНТАЙ УРАН ШҮЛЭГШЫН ОЙН БАЯР

  Уран шүлэгшэ Матвей Рабданович Чойбонов Сэлэнгын аймагта 1947 оной арбан һарын 2-то түрэһэн, Зэдын аймагай Инзагата нютагта эрэ болон тэнжэһэн юм.

  2 Октября 20174620

 • ЕХЭЛ ЯАРАЛТАЙ ҮНГЭРҺЭН НАҺАН

  ЕХЭЛ ЯАРАЛТАЙ ҮНГЭРҺЭН НАҺАН

  Болот Бороев ехэл яаралтай, энэ наһан соогоо бүхы юумэ үрдихэ гэhэн эрмэлзэлтэй ябаа байна гэхээр. Ирагуу һайхан хоолойнь тэрэниие ажабайдалай юрьеэнһээ ходолжо, үн...

  25 Сентября 20173750

 • ЭТИГЭЛ ХАМБЫН НАЙР

  ЭТИГЭЛ ХАМБЫН НАЙР

  Байгша оной сентябриин 24-дэ Ивалгын дасанда Этигэл Хамба ламын найр болохо гээд арад түмэн түхеэтэй байна.

  19 Сентября 20173820

 • «НОМОЙ ДУГЫЛАН-2017»

  «НОМОЙ ДУГЫЛАН-2017»

  Улаан-Үдэ XXII Номой дугылан үнгэргэхэ гэжэ бэлэдхэл хэжэ байна. Номдо хабаатай энэ гол үйлэ хэрэг юһэн һарын 29, 30-да нэгэ доро хоёр талмай дээрэ үнгэрхэ юм – Бур...

  18 Сентября 20174980

Все новости

Сегодня 23 октября

Все публикации

Информация

Конкурсы и фестивали

Объявления

Не пропустите!