cookies ip- - .
, .

û. ҮҺ VII ҮӨӨ III ҮҺ ҮӨӨҮҮ


XXIV үү ү ү , 2014 һ үүү .

, үү , Y- h h ү . үөө ү h , үөө .« – ». ү һ 7-үөө һ . : ү . өө һ үөө . . , ү үү . . , -Ү . . , үүү . . , . . .

үөө үү ү үөө, . үү, ү , ү , , , үү ү үүү, ү ү ү һ .

һ 30- үһ һ үөө III һ, үөө . һ 31- 19 һ 21 үөөүү үөө. һ 60 һ үөөөө 6 ү ү :

1- ү

2- ү

3- ү

4- ү

5- ү -

6- ү -Ү һ

үөө XXIV һ һ үүү үөө , үөө, үөөөө үүү һ үү, үөө, үөөүү .

үөөүү һ үөө :

Һ

-

һ ү

, һ

- ү

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

0-10

1

ү

10

10

8,5

8

8,1

8

6

10

68,6

2

ү

10

8

2,5

6

9

7

7,5

10

60

3

ү

3

6

7,5

5

8

8,5

8,5

10

56,5

4

-Ү һ ү

3

8

6,75

9

8,4

8

9,5

10

62,65

5

ү

3

5

7,25

7

9

9

10

10

60,25

6

- ү

3

5

9,25

10

9

7

9

10

62,25

ү үүү үүү , һ :

,

һ һ

ү

, ү

1

ү

68,6

2

-Ү һ ү

62,65

3

- ү

62,25

4

ү

60,25

5

ү

60

6

ү

56,5

05.11.2015 :