cookies ip- - .
, .

û Ү Һ 9-Ү
:
ͻ һ ү

1. ɠ:

· үү ү үөө, .

үү, ү , ү , , , үү ү үүү, ү , ү үүү һ.

2. Үݠ, :

I, II 2016 1 һ 29- « » һ һ ү ( ). ү: 1 һ 29- үөө 9:00 һ 10:00 ү.

III : 1 һ 30- - ү.

3.

үһөө үһ ү , , һ ү һ. ү ү 70 ( үһ ү). үү һ , үү.

4. үү

ү үөө һ өө, һ , ү .

ү үөө һ өөөө , өө, үөөөө .

һ, ү, , , ү h ү hh h h ү . һ ү һ – һ үһ . , , , ү, һ ү . үөө һ (ү), һ (), үүү өөөө һ , өөөө һ ү, һ () .

I

1. :

2. : , Һ

3. Ү : Ү!

4. : !

5. :

II

:

III

.

ҮҮ

_________________________________Һ_______________________

ү ()

________________________________________________________________

һ, e-mail: _______________________________________

_________________________________________________________________

:____________________________________________________________

, һ :
_____________________________________________________________________

, :_______________________________________________________________

үү 1 һ 26 exexelen@gmail.com һ .

: үһ һ (1 һ 26-һ) һ үүү ү ( үөө ү). , үү һ һ.

ҮҮҮ

I

1.

, үү, үүү .

)

өөөө үүү , ү . 2016 ү . үүү . үү , ү үүү () үү ү, ү һ . үүү () үү ү, ү һ, үүү . һ ү ү . :

. .. .

ү ү. .

. . .

. . .

. .. .

. . . .

2016 10 :

1.

2.

3.

4.

5.

6. Ү-өө

7. өөөө

8.

9. -

10.

үү . () ү. 1 һ 25 exexelen@gmail.com һ .

: ү үүү ү үүү, 2017 үөө үү. ү , http://ehehelen.ru һ үһ , үһ өөөө . үһ үүү үһ, өөөө үүү . ү : 2000-3000 үһөө үүү .

2.

үү , , .

) , һ һ - ү. ү http://ehehelen.ru/blits-urildaan-3/ һ үһ һ ү, ү ү ү һ http://ehehelen.ru/hamba-lamyn-sugluulbari/ һ ү.

) , . һ ү. һ өөөө , һ һ. үү http://ehehelen.ru/videomaterialnuud/ix-murysoon/ һ , . Үһ 6 .

үү:

һ , өөөө ;

һ , ;

өөөө 180- үһөө үөө ;

өөөө ү : 2 .

3. Ү

Ү үү, ү һ ү һ ү .

Ү!

) ?

үһөө - үөө , үһ үү ү ү. Һ үүү , , , . : һ ү үүү: һ, , ү, , , үөө, , , ү, . . ( ); , үү, , ү, , , .. ( ).

үөө, һ ү өө . үөө ү һ һ үү үөө .

8- үү ү: , ү, , , , һ.

) һ ү , ү . : 2 -- үөө . һ һ ү ү . һ ү, өө һ үөө үүһ .

4.

Һү ү, ү , һ , ү һ, үөө .

!

) , . http://ehehelen.ru/donshuur-maani/ һ . үһ , , .

) ү ү

һ , , , һ ү. , “, : , һ һ ү.

5.

, һ , ү һ . ү , үүү һ .

)

һ ү. һ һ ү, , , , һ .

ү :

һ һ , һ һ , 7-8 (1-2 һ, 3 һ үөө һ );

һһ һ , үһ () һ, () һ ү (1 һ 50 70% . һ үү , 200 . һ өөүү). Һүү һ үөө 6 һ ;

һ һ , һ ү. һ 200-300 . һ ү - һ . : 8-9021-676824, 8-3012-417-222;

һ , ( ). Һүү һ ү : 1 һ 10 12- һ , 1 , 2-3 һ , һ . (12- һ ү , 20- һ 5- һ ). һ һ ү, , һ . һ, , ү +7 983 429 9855 , үөө .

һ үүү һ !

һ һ үөө;

һ ү , ү өөүү;

һ һ өөүү;

һ, өөһөө ;

һ , өөүү

һ һ үү . һ 3 һ ү ү үөө ү үүү ү, . һ, үү, .

9- ү http://ehehelen.ru/detskie-zimnie-tapochki-iz-meha/ һ , ! , ү!

)

үөө һ - . үү.

II

.

үһ үөө :

1. " ” һ һ http://ehehelen.ru/shuuteenuudte-murgehe-tus-erdem/

2.

3. үөөүү .

һ , ү

.

http://ehehelen.ru/nomoi-han/ һ һ . ү .

III

һ һүү ү ү. 3- ү һ - үү:

- -24 һ 1 һ 30- 19.00 һ 21.00 . -1 һүү .

- 9- һ ү.

9- һ 6 ү , - . ү үүү үөө: , , , - ( ) ү -Ү һһ ү, - һ ү. , , , ү, һ һ һ һ ү - үөө .

ҮҮ

2016 1 һ 25 ү һ 1, 2, 3- һ һ һ үүү һ ү (30, 20 , 10 ү) ү үү . үү һ һ . һ ү, ү ү.

ү .

ը

www.ehehelen.ru һ -;

.. , .. һ -Ү., 2004;

һ һ һ , , h үүү;

һ -Ү., 2014;

();

, . һ ү -Ү.,1988;

-. " һ ", -Ү., 2008;

. . -, 2014;

ү һ , үү .

, , ү :exexelen@gmail.com : +79516

29.12.2015