Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ЭТИГЭЛ ХАМБЫН НАЙР


Байгша оной сентябриин 24-дэ Ивалгын дасанда Этигэл Хамба ламын найр болохо гээд арад түмэн түхеэтэй байна.

Энэ найр наадан Даша-Доржо Этигэлов Хамбын түрэһөөр 165 жэлэй, мүнөө бэеэрээ бусажа ерэһэн сагһаань хойшо үнгэрһэн 15 жэлэй баярта зорюулагданхай. Мүн тиихэдэ Оросой дэбисхэр дээрэ Буддын шажанда Бандида Хамба ламанарай тушаалай бии болгогдоһоор 253 жэл үнгэрбэ гээшэ.

Баярай хурал, һүзэгтэнэй Этигэлов Хамбада мүргэл 8 сагһаа эхилхэ. Удаань Ивалгын дасанай тамирай талмай дээрэ заншалта ёһоороо 14-дэхи удаагаа буряад барилдаан, мори урилдаан, үндэһэн номо годлёор харбалга, тиихэдэ һээр хухалалга үнгэрхэ гээд хараалагданхай.

Барилдаанда 63, 75 кг хүрэтэр, 75-һаа дээшэ шэгнүүртэ заншалта ёһоороо, тиихэдэ 2005 ондо түрэһэн, энэ жэлдэ 12 наһа гүйсэһэн хүбүүд барилдаха юм.

Мүн тиихэдэ тамирай талмай дээрэ мэргэжэлтэ урлалай түлөөлэгшэд болон арадай уран бэлигтэнэй хабаадалгатай һайндэрэй тоглолто болохо, дасанай хорёо тойроод наймаашад аралжаа наймаагаа дэлгэхэ юм байха.

«Энэ үдэр Этигэлэй Хамбын хубиин һайндэр, ушар тиимэһээ тэрэнэй адис илангаяа хүсэтэй, илангаяа туһатай байха» – гэжэ Хамба лама Дамба Аюшеев тэмдэглэнэ.

Этигэлэй Хамбын үнгэрһэн бүхы наадануудай илагшадта, Буряад Уласай, Үбэр Байгалай хизаарай болон Эрхүү можын Бандида Хамба лама Дамба Аюшеевһээ хонин һүрэгтэ хүртэһэн 51 һуурин тосхонуудта, аймагуудай толгойлогшодто урилганууд ябуулагданхай.

19.09.2017 Автор: http://sangharussia.ru/ сайтһаа