Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ГҮРЭНЭЙ ШАГНАЛДА ЗУУРШАЛАГДАГШАДАЙ ТОГЛОЛТО ҮНГЭРӨӨ


Ноябриин 20-до Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ театрай тайзан дээрэ 2015-2016 онуудай дүнгөөр зохёохы ажалдаа онсо габьяатай байһандаа Гүрэнэй шагналнуудта зууршалагдагшадай тоглолто үнгэрбэ.

 «Уран һайханай арадай бүлгэм» гэһэн нэрлэгдэһэн заабаряар Ахын аймагай Өөрлигэй, Бабантын аймагай Багдаринай, Баргажанай аймагай Баян-Голой арадай театрнууд тайхан дээрэ гарабад. Тиихэдэ Захааминай аймагай арадай аман зохёолой «Тэрэнги» бүлгэм, Улаан-Үдэдэ байдаг Үбэр-Байгалай хасагуудай шуулган «Станица», Буряадай Ехэ һургуулиин дуу хатарай «Байгалай долгинууд» шуулга уран бэлигээ харуулбад.

«Хубиин нюур» гэһэн нэрлэгдэһэн заабарида уран бэлигээ дурадхаа гэбэл: Батурова Цыпылма Цыдендоржиевна, Улаан-Үдэ хотын соёлой ба амаралтын түбэй мэргэжэлтэн, Жамсаранова Дугарма Цыдыповна, Хэжэнгын аймагай «Баян-Сүмбэр» гэжэ арадай аман үгын шуулгын хүтэлбэрилэгшэ, Воробьева Марина Владимировна, «Үбэр-Байгал» гэһэн хасагуудай соёлой түбэй хүтэлбэрилэгшэ, Эрдынеева Надежда Андреевна, Захааминай аймагай Дүтэлүүрэй арадай театрай найруулагша.

Буряад Уласай Гүрэнэй шагналнуудые олгоһон ушарые баталха бүлэгэй зүблөөн 2017 оной декабриин 5-да Буряад Уласай Толгойлогшын зүблөөнэй танхим соо үнгэрхэ. Иимэ шагналнууд хоёр жэлдээ нэгэ дахин олгогдодог юм гэжэ һануулнабди.

 

22.11.2017 Автор: Николай Шабаев оршуулба