Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

ЗАНДАН ЖУУ БУРХАНДА МАНДАЛ ҮРГЭЛГЭ

Д. Гармаевай фотозураг
Д. Гармаевай фотозураг

Долоон һарын 8-да Яруунын аймагай Эгэтын дасанда ехэ найр болохоёо түхеэрэлгэ эхилэнхэй.

Һайндэрэй ябасын хубаари:

 

ЦАМ НААДАН

"Хамбын Хүрээ"(Улаан-Үдэ) болон Дуйнхар дуганай (Дээдэ Онгостой) дасануудай ламанарай ЦАМ НААДАН. Цам наадан Эгэтын дасанда һүүлшынхиеэ ХХ зуун жэлэй эхин багаар болоһон байгаа.   Мандал үргэлгэдэ Россиин Буддын шажантанай заншалта Сангхын 40 гаран дасануудай шэрээтэ ламанар хабаадаха


ЭРЫН ГУРБАН НААДАН

Бүхэ барилдаан

Һур харбалга

Мори урилдаан

 

Зандан Жуу бурханда мандал үргэлгэ 7 һарын үглөөнэй 9 сагһаа эхилхэ.

Мүн тиихэдэ долоон һарын 7-до   10:00 сагһаа XXI Бандида Хамба лама Мүнхэ Цыбиковэй (1908-1993)  СУБАРГЫН АРАМНАЙ  Хамбын түрэһэн тоонто Түрхэлдэ үнгэрхэ.

 

 

29.06.2012