Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ОПЕРЫН ТЕАТРТА НАЙРУУЛАГШЫН ҮДЭШЭ


Буряадай Оперо болон баледэй театрта найруулагша Галина Майоровагай зохёохы үдэшэ үнгэрхэеэ байна.

Январиин 17-до Буряадай Гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Оперо болон баледэй академическэ театрта Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, олон жэлэй туршада театрай найруулагшаар хүдэлжэ байһан Галина Михайловна Майоровагай зохёохы үдэшэ үнгэрхэнь.

Модест Мусоргскийн “Борис Годунов”, Александр Бородинай “Князь Игорь”, Николай Римский-Корсаковай “Царская невеста”, Пётр Чайковскийн “Иоланта” гэһэн оперонуудые Галина Майорова найруулан табиһан юм. Тиимэһээ баярай үдэшэ эдэ оперонуудһаа хэһэгүүд харагшадай анхаралда дурадхагдаха. Буряадай Оперо болон баледэй театрай дуушад – Дамба Занданов, Эдуард Жагбаев, Данзан Бальжинимаев, Ольга Жигмитова болон бусад Галина Майоровагай зохёохы үдэшэдэ дуулаха гэжэ хараалагданхай. Театрай симфоническа оркестр энэ үдэшэ дирижёр Виталий Шевелевэй хүтэлбэри доро наадаха юм ха.  

 

16.01.2018