Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

САГААЛГАНАЙ УУЛЗАЛГА». ҺАЙНДЭРЭЙ ТОГЛОЛТОНУУД


Сагаан һарын угтамжада зорюулагдаһан «Байгал» театрай наада зугаа февралиин 17, 18, 19-нэй үдэрнүүдтэ үнгэрхэ.

Сагаан һарын уулзалгануудые дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай харагшадтайгаа жэл бүри үнгэргэлгэ заншалта болонхой. Буряад арад Сагаалганай үедэ заатагүй үнгэргэдэг наадануудтай юм – шагай наадан, һээр щаалган, дуу андалдаан болон бусад хамтын хабаадалгатай нааданууд.

Сагаалганай һайндэр хадаа сагаан эдеэнэй, сагаан һанаа, сэдьхэлэй һайндэр гээшэ. Энэ үедэ хүнүүд ажахыгаа эмхилжэ, гуримтай, журамтай болгодог, хоорондоо хуушанай арсалдаа хэрэлдэйтэй, гомдолтой һаа, мартадаг. Һайн һанаан, һайхан сэдьхэл хамаг оролдолгодо аша үрэ заяадаг.

«Байгал» театрнай энэшье удаа нэгэтэ баримталжа захалһан заншалдаа үнэн, харагшадтаа Сагаан һарын найр бэлэглэхэ гэжэ бэлэдхэлтэй. Дуугаар баян Буряадай аялга хүгжэм энэшье удаа элбэгээр дэлгэгдэхэ, юрэдөө Улаан-Үдын ажаһуугшад болон айлшадта тон һонирхолтой ехэ  тоглолто бэлдэгдэжэ байна гэжэ ойлгоёбди.

Тоглолтонууд Гүрэнэй Н. Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театрта үнгэрхэ.  


02.02.2018