Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ЭДИРШҮҮЛЭЙ НОМОЙ ҺАНДА ЗАҺАБАРИЛГАНУУД ДҮҮРЭБЭ


Уласай хүүгэдэй болон эдиршүүлэй номой һанда бага хуралнуудай танхим заһабарилагдажа дүүрэбэ.

Энэ хадаа кинофильмнүүдые харадаг, суглаа хуралнуудые, соёл урлалай мэдээжэ ажал ябуулагшадтай, уран зохёолшод болон бусад сэхээтэнтэй уулзалгануудые үнгэргэжэ, элдэб һонин асуудалнуудаар элидхэлнүүдые шагнажа байдаг газар юм. Иимэрхүү удхатай хэмжээ ябуулгануудые харюусалгата болон хубиин нюурнууд, эмхи зургаанууд үнгэргэжэ байхадаа болохо. Хамта дээрээ 85 хүнүүдые нэгэ доро багтааха аргатай энэ танхим ханын дэлгэстэй, тэрээн дээрэ зурагуудые харуулдаг түхеэрэлгэнүүдээр хангагданхай.

Хаяг: Улаан-Үдэ, Ключевская гудамжа, 23а

Утас (3012) 43 39 8002.02.2018