Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ САЙДАЙ САГААЛГАНАЙ АМАРШАЛГА


Эртэ үглөөгүүр, гарай альган дээрэхи хээ зурагай харагдажа захалхада һарын литээр Шэнэ жэл гарадаг. Эгээ дуратай энэ һайндэрнай соёлой талаар өөрын заншалнуудтай болонхой – дуун, хатар, хубсаһаншье хүрэтэрөө үндэһэн маягтай ха юм. Тиимэһээ Буряадаймнай соёлшод арад зондоо урлалайнгаа эгээл эрхим дээжые бэлэглэхэ гэжэ бэлдэнхэй.

Тэрэмнай Сагаан һарадаа сэлмэг сэбэр шадал заяаһай. Газар шара Нохой жэлнай, манай эгээл дуратай, эгээл найдамтай гэрэй амитан хадаа, бултандамнай тэрэ мэтэ үнэн сэхэ, энхэргэн байһай гэжэ соёлой һалбариин бүхы ажаллагшадай зүгһөө хүсэнэб. Нохой гээшэ хэзээдэшье эзэндээ өөрһөөнь үлүү хандасатай, үлүү туһатай байдаг ха юм даа. Тиимэһээл нохой жэлдэ түрэһэн хүнүүдэй дунда зүжэгшэд, хүгжэмшэд, дуушад, зохёолшод, сурбалжалагшад болон бусад бэлигтэй хүнүүд олон байдаг. Нохойн мэдэрэл хэды шэнээн һонор байдаг бэ, Шэнэ жэлдэ тиимэл һонор, һэргэг байхыетнай бултандатнай хүсэнэб!     

 

Буряад Уласай Соёлой сайд         Соелма Дагаева

16.02.2018