Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

Улаан-Үдэдэ Уран зохёолшын үдэр түрүүшынхиеэ тэмдэглэгдэхэнь


Буряад Уласай үндэһэн номой һан мартын 3-да Уран зохёолшын бүхэдэлхэйн үдэрые тэмдэглэхэ гэжэ бэлдэжэ байна.

Энэ үдэр 1986 ондо Уласхоорондын бэшээшэдэй PEN Club (Poets – поэты, Essayists – очеркисты, Novelists – романисты) бүлэгэй 48-дахи суглаанай шиидхэбэреэр тогтоогдоһон юм. Тиигээд жэл бүри дэлхэйн бүхы шахуу гүрэнүүдтэ тэмдэглэгдэдэг болонхой.

Энэ һайндэртэ тиимэ ехээр анхарал хандуулагдажа байгаагүй гэжэ эмхидхэлшэд мэдүүлнэ. Хүн бүхэн өөрын дуратай уран зохёолшонтой байдаг. Мэдээжэ авторнуудта бэлэгүүд барюулагдаха, уран зохёолшодой түрэһэн үдэрые тэмдэглэхэ б. б. хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэдэг байха. Уншагшын гэхэ гү, али һайндэртэ хабаадагшын нэрлэһэн уран зохёолшын нэрэ тусхай шүүбэритэй нааданда оруулагдаха. Илагшадта «Пионер» гэжэ кинотеатрта, дуури бүжэгэй театрта орохо урилганууд, дурасхаалай гарай бэлэгүүд барюулагдаха.

Һайндэр Корабельная гудамжа, 41 хаягаар байшангай 2-дохи дабхарта 16:00 сагта эхилхэ.

 

 

02.03.2018 Автор: Николай Шабаев оршуулба