Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

БУРЯАД ХЭЛЭН ДЭЭРЭ ХЭБЛЭГДЭХЭ НОМУУД ШЭЛЭГДЭБЭ


Шэлэн абалгын харалгада табигдаһан номуудые Буряад Уласай соёлой сайд С. Б. Дагаевагай ударидалга доро шэлэн абалгын бүлэг хүдэлмэриеэ дүүргэбэ

Эндэ хаража үзэхыень уран зохёолшодой 22 хүдэлмэри табигдаһан байгаа. Эдээн сооһоо булижа гараһан, хэблэлдэ зууршалагдаһан номууд гэбэл:

 

«УРАН ҮГЫН ШЭДИ» гэжэ нэрлэгдэһэн заабаряар:

Базаржапова-Дашеева Галина Хандуевнагай үгүүлэлэй маягаар бэшэгдэһэн зохёол «Буусын һургаал».

 

«ЖЭГҮҮРТЭ ҮГЭ» гэжэ нэрлэгдэһэн заабаряар (уран шүлэг):

Очиров Даша-Дондог Эметхеновичэй «Боди сэдьхэл»

Цыбиков Валерий Дашеевичэй «Мүнхын аршаан»

Цыденов Жамса Тумуновичай «Дотор сэдьхэлэйм юртэмсэ»

Буряад арадай дуунууд

 

«БАГАШУУЛДА» гэжэ нэрлэгдэһэн заабаряар:

Юмов Олег Лубсанжаповичай «Бүхэ барилдааша тарбаган»

Ертаханова Ольга Владимировнагай «Алтан хайша» (зурагуудые, тайлбаринуудые багтааһан тусхай ном)

 

«ЗАНШАЛАА САХИН ҺЭРГЭЭЕ» гэжэ нэрлэгдэһэн заабаряар:

Банзаракцаев Владимир Тогочиевичай «Буряад арадай угалзанууд»

Дугаров Эрдэни Чимитовичэй «Хоримни, алтан һүлдэмни»

 

«УРАН ҮГЫН ОРШУУЛГА» гэжэ нэрлэгдэһэн заабаряар:

М. Н. Будаева-Улановагай оршуулһан «Лев Толстойн богонихон үгүүлэлнүүд»

Эндэ шэлэгдэн абтажа нэрлэгдэһэн номууд Буряад Уласай Соёлой яаманай «Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ» гэһэн Буряад Уласай Засагай Газарай түлэбөөр хараалагдаһан мүнгэн дэмжэлгээр энэ жэлэй тэн багаар хэблэгдэхэ ёһотой. 

 

02.04.2018