Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

Хальмаг театраа угтажа абабабди


Апрелиин 21-нэй үдэр Буряад театрай дэргэдэхи талмай дээрэ баяраар дэлгэрһэн үйлэ хэрэг үнгэрбэ.

«Ехэ гастрольнууд” гэһэн гүрэнэй түсэлэй гаршаг доро Буряад Театр айлшаар бууһан Хальмаг Уласай “Хүндэлэлэй Тэмдэг” орденто Үндэһэн театрые угтажа абаба. Манай арадай уг омогуудай тугууд намилзана. Сэдьхэл доһолгомо хэнгэрэгэй, зүрхэ шэмшэрүүлһэн үхэр бүреэн уншараг абяантай һэлгэлдэн гоё һайхан дуунууд зэдэлнэ. Буряад Театрай зүжэгшэд үндэһэн хубсаһаа үмдэнхэйнүүд, алда хадагуудые гартаа баринхай айлшадаа хүлеэнэ. Айлшадтай автобус театрые нара зүб тойрон дүтэлбэ. Дамбадугар Бочиктоевай угтамжын дуунай гүйсэдхэлгэ доро хальмаг зүжэгшэд Ганжуурай хүрдэ эрьюулнэ. Угтамжын ууган заншалаар сагаан эдеэнэй дээжэ айлшадта баригдаба. Буряад театрай аха захатан салгидама һайхан үреэлэй үгэнүүдээр үнинэй нүхэсэжэ ябаһан хальмаг нүхэдөө мэндэшэлбэ. Буряад арадай зүгһөө амар мэндые хүргэн, залуу үеын зүжэгшэд түрэл орон тухайгаа дуу уянгатуулан гүйсэдхэбэ. Энэ халуун угтамжа хоёр түрэл арадай хани барисаа гэршэлжэ, эб найрамдалай ёохор хатараар түгэсэбэ. Апрелиин 22-ой үдэр хальмаг зүжэгшэд Буряад Театрай “Бэлшэрэй түүхэ” гэжэ зүжэг харабад.

Хальмаг театр гурбан зүжэг абажа ерэбэ, энээн тухай мэдээсээ һэмди: апрелиин 23-да – "Би – Будда", апрелиин 24-дэ – "Араш", апрелиин 25-да – “Хальмг хюрм".

 

23.04.2018 Автор: Намжилма Цыденова