Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

МАНАЙ БУРЯАДҺАА СОВЕТСКЭ СОЮЗАЙ ГЕРОЙНУУДТабан һарын 15-да 15:00 сагта Буряад Уласай үндэһэн номой һанда Советскэ Союзай геройнууд – полковник Николай Клыпин, лейтенант Жамбал Тулаев, сержант Павел Баннов гурбанда зорюулагдаһан номой эхин нюур нээлгэ болохонь.

Энэ хэмжээ ябуулга Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойдо зорюулагдан үнгэргэгдэнэ. Тиихэдээ 17-дохи танково бригадын командир, полковник Николай Якимович Клыпиндэ (1908-1943), дайсанай 313 сэрэгшэдые, тэрэ тоодо 30 мэргэн буудагшадые хюдаһан лейтенант Жамбал Ешеевич Тулаевта (1905-1961), нэгэ байлдаанда дайсанай «Тигр» түхэлэй 6 хүндэ танкнуудые һалгааһан сержант Павел Илларионович Банновта (1917-1959) зорюулагдаһан номой хуудаһануудаар үнгэрхэ ёһотой.

Ном соо С. Э. Басаевай урда жэлнүүдэй туршада бэшэһэн зураглалнууд, һанал бодолоороо хубаалдагшадай хөөрөөнүүд, Оросой Холбооной Оборонын яаманай хэрэг дансануудые хадагалжа байдаг түб газарай, Буряад Уласай түүхын хэрэг дансануудые хадагалжа байдаг болон Үзэсхэлэн дэлгэдэг үндэһэн газарнуудай, баатарнуудай гэр бүлын жасаһаа абтаһан хэрэг дансанууд, гэрэл зурагууд оронхой. Дайнай баатарнууд Николай Клыпин, Жамбал Тулаев, Павел Баннов гэгшэдэй намтар дүүрэн хэмжээндэ үгтэнхэй.     

14.05.2018 Автор: Николай Шабаев оршуулба