Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

МҮНӨӨДЭР УЛАСХООРОНДЫН ХҮҮХЭЛДЭЙШЭДЭЙ ҮДЭР


Энэ ушараар Буряад Уласай Соёлой сайдай амаршалга.

Хүндэтэ нүхэд! Урлалда дурлал гээшэ таанарһаал эхилдэг. Зүжэг бүхэнииетнай хүлеэжэ ядан, һэгшэжэ угтадагбди. Илангаяа хүүгэд, зүжэгэй эхилхэһээ холо урдуур гоёлойнгоо хубсаһа бэлдэжэ, түхеэржэ захалха…

Эдээхэн зониие шэдитэ тайзанда этигүүлжэ байдаг буянтай хүнүүдта.

Хүшэгэ нээгдэжэ, хүгжэм зэдэлээд,.. бишыхан харагшаднай, тойроод хэншье үгы, тайзантайгаа хоюулан шэдитэ орон руу аяндаа гараба гээшэ. Хүүхэлдэйнүүдтэ ами оруулжа, бишыхан харагшадаа шэдидэ этигүүлжэ, тэдэнэй түрэлхидые бага наһандань бусаанат.

«Үльгэр» – хэдэ дахин «Алтан багта» хүртэһэн Буряадаймнай гансахан театр. Энэ хадаа Оросой дэбисхэр дээрэ театрай ажал ябуулагшадай амжалта сэгнэһэн гансахан шагнал. Ороноймнай хэдэн ехэ, хэдэн һайн театрнууд энэ шагналда хүртэжэ байдаггүй ха юм. Манай ажалые үндэр дээрэ сэгнэһэн энэ ушар байдалаар омогорхожо байгшабди. Театрай бүхы ажаллагшадта зохёохы үндэр амжалта хүсэнэб!

 

Буряад Уласай Соёлой сайд                   Соёлма Дагаева    

 

 

21.03.2019