«МИР БУРЯТИЯ» гэжэ студиин бэлдэһэн ЮРТЭМСЭ гэһэн дамжуулга СССР-эй арадай зүжэгшэн Дугаржаб Дашиевай түрэһөөр 80 жэлэй ойдо зорюулагдаба.

"/> АГУУЕХЭ ДУУШАНАЙ АЛДАРТА ОЙДО ЗОРЮУЛЖА

Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

АГУУЕХЭ ДУУШАНАЙ АЛДАРТА ОЙДО ЗОРЮУЛЖА

«МИР БУРЯТИЯ» гэжэ студиин бэлдэһэн ЮРТЭМСЭ гэһэн дамжуулга СССР-эй арадай зүжэгшэн Дугаржаб Дашиевай түрэһөөр 80 жэлэй ойдо зорюулагдаба.

Энэ дамжуулгада Буряад Уласай хүдөө ажахын һалбарида болон мүнгэн һангай албанда бүхы наһаараа хүтэлбэрилэгшэ ябаһан, Дугаржаб Цыреновичэй нютагай хүн, тэрээнтэй түрэлэй һабагшатай Зана Галсанович Тумуров, тиихэдэ Дугаржаб Дашиевай аша басаган Наташа гэгшэд хабаадаба.

Мүнөө энэ дамжуулга таанарай анхаралда дурадханабди.

Дамжуулга бэлдэжэ хүтэлэгшэ Эрдэм Дагбаев.

22.05.2019

«МИР БУРЯТИЯ» гэжэ студиин бэлдэһэн ЮРТЭМСЭ гэһэн дамжуулга СССР-эй арадай зүжэгшэн Дугаржаб Дашиевай түрэһөөр 80 жэлэй ойдо зорюулагдаба.

" data-yashareType="button" data-yashareQuickServices="yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,lj">