Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Намжил Нимбуевай нааданда Элбэг Зандраев түрүүлбэ

Н.Сахилтаровагай гэрэл зурагууд
Н.Сахилтаровагай гэрэл зурагууд

Агын Хүһөөшэ нютагай талаантай хүбүүн Буряад ороной бэлигтэй ирагуу найруулагшадай нэрэдэ хүртэбэ.

Үнгэрэгшэ баасан үдэртэ Намжил Нимбуевай нэрэтэй гудамжа дээрэ шүлэгшэдэй мүрысөөн олон хүниие суглуулба. Тэрээндэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов, соёлой яаманай сайд Соёлма Дагаева байба, харин үшөөшье олон-олон уран үгэдэ дуратай харагшад ерээ.

Арба минутын хугасаа соо гүнзэгы удхатай, ялалзама һайхан мүрнүүдтэй шүлэг Элбэг Зандраев шүүгшэдэй урда соносхобо.

 

Хатуу, ушартай, шууяатай үе саг соо 
Бишыхан абяан дуулдана... 
Бишыхан үхибүүнэй мэтэ 
Ерээдүй сагай сууряан. 
Ерээдүй саг ондоо болгохо гэжэ зорилготой абяан. 
Хатуу газар дороhоо 
Сэсэг бултайhанда адли, 
Сэсэн, hайханиие асарна. 

02.09.2019