Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Дайнда мордоһон үхид

https://montsame.mn/ru/read/199156 сайтһаа зураг хэрэглэгдээ
https://montsame.mn/ru/read/199156 сайтһаа зураг хэрэглэгдээ

Монголой Чойбалсан хотодо Халхин голой дайнда хабаалсаһан басагадуудта зорюулһан баримтата киногой мүндэлһэнэй баяр үнгэрөө.

Халхин гол дээрэ туйлалдаан соо диилэһэнэй 80 жэлэй ой хаа-хаанагүй үргэнөөр тэмдэглгдэжэ байна. Энэ ушарта дашарамдуулан, Ч.Оюундэлгэр гэжэ киногой найруулагша уярма һайхан баримтата кино бүтээбэ. «Дайнд мордсон охид» 1939 ондо Дорнод аймагай Баян-Уула һомонһоо 16 басагад энэ аймшагтай дайнай дүлэн руу өөрын дураар ошоһон тухай болоно. Чойбалсанай хүгжэмтэ-драматическа театрай ордон соо тэдэ зоригтой басагадуудай нэгэн болохо – 97 наһа хүрэһэн Ц.Чимэдцэрэниие сугларагшад хани халуунаар угтаба.

04.09.2019