Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

А.В.Александровай нэрэмжэтэ дуу хатарай ород армиин академическэ ансамбль Монгол Уласай гол тайзан дээрэ тоглолтоо дэлгээ

https://montsame.mn/ru/read/199195
https://montsame.mn/ru/read/199195

    
А.В.Александровай нэрэмжэтэ дуу хатарай ород армиин академическа ансамбль Монгол Уласай гол тайзан дээрэ тоглолтоо дэлгээ

Халхын гол дээрэ туйлалдаануудта илажа гараһанда дашарамдуулан, А.В.Александровай нэрэмжэтэ дуу хатарай ород армиин академическэ ансамбль монголшуудые нилээн баярлуулба. Аяар 132 зүжэгшэд холын Москваһаа ерэжэ, ямаршье хушалта, оройгүйгөөр, Чингис хаанай талмай дээрэ үзэсхэлэнтэй гоё тоглолто харуулба.

Энэ наадан Монгол Уласай түрын дуулалаар эхилээд, «Смуглянка», «Священная война» ба г.м. дуунуудаар олон үзэгшэдөө һонирхуулаа. Улаанбаатар хотын мэр болохо С.Амарсайхан тус ансамблиин хүгжэмтэ ударидагша полковник Геннадий Саченюкта бэлэгүүдые барюулаа.

МОНЦАМЭ агентствын мэдээсэлээр

09.09.2019