Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Буряадай пенсионернууд дуугаа ханхинуулхань

Буряад нютаг хизаарай Пенсионно жасын таһагай гэрэл зураг
Буряад нютаг хизаарай Пенсионно жасын таһагай гэрэл зураг

Буряад нютаг хизаарай Пенсионно жасын таһаг  хэдэн жэл соо наһатайшуулай  «Битва хоров» (Хоорнуудай тэмсээ) үнгэргэдэг.


Энэ удаа тэмсээндэ Буряад Уласай аймагуудһаа 13 бүлгэмүүд хабаадахаа хараалагдана. Тус наадан 9 һарын 13-ай 14.00 сагта Хотын хүүгэдэй зохёохы ордон соо (Бабушкинай гудамжа, 2) хараха аргатай гэжэ Буряад нютаг хизаарай Пенсионно жасын таһаг мэдээсэнэ.


13.09.2019