Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Хальмагай дуушан буряад арадта дуугаа зорюулба

Элистина Бурвяшова: «Хатара, арюухан дангина, хатара...»
Элистина Бурвяшова: «Хатара, арюухан дангина, хатара...»

Мэдээжэ Буряад ороной шүлэгшэн Галина Раднаеватай хамтаржа, Хальмаг уласай дуушан буряадаар дуулаба.

Элистина Бурвяшова – Хальмаг тоонтодоо нилээн алдарта зүжэгшэн гээшэ. Һаяхана буряадай шүлэгшэн Галина Раднаеватай ниилэжэ, тэрэ шэнэ буряад хальмаг зониие нэгэдүүлһэн түсэл эхилээ.

«Биилич» гэһэн шэнэ дуун соогоо түрэл орондоо, түрэһэн дайдадаа дуратай байха тухай хэлэгдэнэ.

Дэлгэрэнгыгээр - https://vk.com/bitratestudiorecords?w=wall-58248561_1239

16.09.2019