Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Номой үзэсхэлэн – Чингис хаанай талмай дээрэ

https://montsame.mn/ru/read/200737 сайтһаа
https://montsame.mn/ru/read/200737 сайтһаа

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ Улаанбаатарай гол талмай дээрэ «Ном гээшэ зам» гэһэн заншалта болоһон номой наадан үнгэрөө гэжэ МОНЦАМЭ агентство мэдээсэнэ.

«Номын соёл ертөнц» эмхи энэ найртаа 120 хэблэлэй нэгэдэлнүүдые, уран зохёолшодые угтан абаба. Эндэ номуудые авторай гарай бэшэгтэнь хямдаханаар абахаар болоно.

Энэ найрта хуушан монголоор бэшээтэй, англи, ород, хитад хэлэнүүд дээрэ гараһан номууд байгаа.

20.09.2019