Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Соёлой яаманай һайн дураараа ябагшадай үүсхэл

Соёлой яаманай мэдээсэлэй түбэй гэрэл зурагууд
Соёлой яаманай мэдээсэлэй түбэй гэрэл зурагууд

Сентябриин 20 Хубисхалай талмай дээрэ #БУРЯТИЯ_ОБЪЕДИНЯЕТ гэһэн наадан дээрэ соёлой һайн дураараа ябагшад шалгараа.

Энэ үдэр Буряад орондо ажаһуудаг бүхы яһатан сугларжа, өөһэдынгөө хатар, дуу, ёһо заншалаа харуулаа.

Тэдээн соо «Бурятия – культурный центр российского Востока», «Люблю Бурятию!», «Волонтеры культуры Бурятии» гэһэн үгэнүүдые бариһан залуушуул хүн зоной һонирхол татаа. Хажуугаар ябаһан BAIKAL-KARAVAN-FEST-да хабаадагша зүжэгшэд дуратайгаар залуу басагадаар гэрэл зурагта оробо.

Һайн дураараа соёлдо туһа хүргэхэ гээ һаа, добровольцыроссии.рф сайтда бүртгэл гараад, https://docs.google.com/forms/d/1z4TDmt0HERWOi7BzOCRRdFhiupSUDZhOsmaxlXU7Dfs/viewform?edit_requested=true гээшэдэ баһа нэрэ обогоо бэшэһэнэй һүүлээр хубиин ном абахада болохо.

23.09.2019 Автор: Соёлой яаманай мэдээсэлэй түб