Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Ивалгын дасанда музей нээгдээ

http://muzeyrb.ru/2019/09/18/v-buryatii-otkrylsya-muzey-istorii-ivol/
http://muzeyrb.ru/2019/09/18/v-buryatii-otkrylsya-muzey-istorii-ivol/

Энэ үзэсхэлэн Буряадай Үндэһэтэнэй музей Юрэнхылэгшын грантаар бэелүүлэлсэһэн байна.

Сентябриин 17-до үнгэрһэн нээлгын ёһололой баярта олон үндэр айлшад бууба. Тэдээн соогуур Ород Уласай Буддадын Заншалта Сангхын Бандида хамба лама Дамба Аюшеев, Буряад Уласай засагай түрүүлэгшын орлогшо Баир Цыренов, Соёлой сайд Соёлма Дагаева ба Буряадай Үндэһэтэнэй музейн Хүтэлбэрилэгшэ Татьяна Бороноева гэгшэд байба.

-       Энэ музей манай орон һонирхожо аяншалагшадай дура татаха үшөө нэгэ үзэсхэлэн мүн, - гэжэ Соёлой сайд Соёлма Баяртуевна онсолбо.

Нээлгын утаһа Хамба лама Дамба Аюшеев ба Буряадай Үндэһэтэнэй музейн буддадын үзэсхэлэнэй хадгалааша Светлана Бардалеева зүһэбэ. Тэрэнэй һүүлээр айлшадта Үндэһэтэй музейн ажалшад үзэсхэлэнтэй танилсуулга үнгэргэбэ. Эндэ буддадын шажан элдэб орон нютагуудаар яажа хүгжэжэ байнаб гэжэ харахаар.

23.09.2019