Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Нева мүрэнэй долгинһоо...

Киногой зурагууд
Киногой зурагууд

Иимэ нэрэтэй баримтата кино Буряад Драмын театрай зүжэгшэдтэ зорюулагданхай.  

50 жэлэй саана Ленинградай театральна ехэ һургуулида ороһон хангай Буряад оронһоо залуухан үхибүүд тухай баримтата кино гараба. Эдэ басагад-хүбүүд хоёрдохи «буряад» студиин гэшүүд – Буряад Драмын театрай зүжэгшэд мүн байгаа.

Тэрэ сагһаа хойшо нилээн олон жэл үнгэрөө. Мүнөө тэдэ оюутад – Ород, Буряад ороной арадай, габьяата зүжэгшэд болоһоор үнинэй. Михаил Елбонов, Людмила Дугарова, Дарима Сангажапова, Чингис Гуруев нюдэндөө гал аһаад залуу гүлмэр наһан тухайгаа хөөрэнэ.

25.09.2019