Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Табан хушуун мал тухай дуун


Хөөрхэн Очирма Цыдыпова түрүүүшын дуугаа гүйсэдхэбэ.

Табан хушуун мал 

Yг.Нина Артугаевагай Хγгж. Вера Шобосоевагай 

1. Эгээл шэрхи бэетэй 
Эсэхые мэдэдэггγй 
Табан хушуун малаймнай 
Тэмээн хамбы ботогод лэ. 

2. Атар ногоо шэмхэлдэг 
Амтатайхан hγγтэйхэн 
Табан хушуун малаймнай 
Тугалтайхан γнеэн лэ. 

3. Тэхэ бабанындаа 
Эдиршγγлнай айлшалаа 
Табан хушуун малаймнай 
Эшэгэтэйхэн ямаад лэ. 

4. Тээ тэндэ маараhан 
Томоотойхон хурьгад лэ 
Табан хушуун малаймнай 
Тобир тарган хонид лэ. 

5. Тээлниг соогоо бэлшэдэг 
Ута харгы гаталдаг 
Табан хушуу малаймнай 
Унагад морид хγлэг лэ.

09.10.2019