Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Монгол басаган тухай клип шалгараа

Клипэй скриншот
Клипэй скриншот

МОНЦАМЭ агентствын мэдүүлһээр Монголдо ажамидардаг саатангуудта зорюулагдаһан клип гараа.

Британиин дуушан Али Джон Мередит-Лэйси (Novo Amor) энэ түүхэ дуун соогоо зураглахадаа, «Music Video Awards 2019» гэһэн чартын эрхим гүүлэгдэһэн байна.

Клип хадаа хоёр хэһэгүүдһээ бүридэнэ: «Sleepless» /Нойргүй/ и «Repeat until death» /Үхэтэрөө дабтаарай/. Түрүүшын хэһэгтэ саатан угтай аба хүндөөр үбдэшэһэн басагаяа бөөдэ абаашана. Хоёрдохи хэһэгтэ һайн болоһон басаганай орониинь гээгдэшэнэ, баабайниинь басагаяа Улаанбаатар абаашаха гэжэ шиидэнэ.

Клипэй дууһахада, харагшадта саатангуудай мүнөөнэй ажамидарал тухай мэдээсэл гарана. Мүнөө болоходо гансахан лэ 40 саатангуудай бүлэнүүд үлөөд, заншалта ажабайдалаа түхеэрнэ.

Клипэй 1хи хэһэг https://www.youtube.com/watch?v=efii-IYS-uQ

Клипэй 2хи хэһэг https://www.youtube.com/watch?v=AS_gmvtj4R0

17.10.2019