Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Номой «ябаган» үзэсхэлэн

Елена Бальживагай гэрэл зурагууд
Елена Бальживагай гэрэл зурагууд

Иимэ һонин үзэсхэлэн Сэлэнгын аймагай Харгана нютагай ажаһуугшадай анхарал татаа.

Хүхюутэй, зугаатай Бальжиева Елена Бимбаевна Харганын соёлой байшанда ба номой санда ажаллаһаар үнинэй. Буряад орондо буряад хэлэнэй габшагайда дашарамдуулан, Елена Бимбаевна Харганаагай дунда һургуулиин һурагшадта, багшанарта «Буряад номой шэмэг» гэһэн үзэсхэлэн дэлгээ.

Энэ үзэсхэлэнөө номой сангай ажалтан энеэбхилэн «ябаган» гэжэ нэрлэнэ, юундэб гэхэдэ, эдэ номуудаа ябагаар һургуули руу абаашана ха юм.

Хамта дээрээ 1-5 ангиин 60 һурагшад, 1-4 ангиин 46 хүүгээд, 8 багшанар энэ үзхэсхэлэнэй харагшад болобо. Эгээ ехээр һонирхол татаһан номууд Соёлой Яаманай дэмжэлгээр хэблэгдэһэн олон гоё зурагтай: «Бүхэ барилдаашан тарбаган», «Хүдөөгэй зун», «Алтан хайша».

22.10.2019