Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Монгол морин тухай кино «Оскар» абаха гү?


«Хүлэг» гэһэн монгол кино хари хэлэн дээрэ эрхим кино номинацида орохонь.

 «The Steed» («Скакун») гээд оршуулагдаһан кино 20 зуун жэлнүүдэй сагаар холын газарһаа гэртээ бусаһан морин тухай гэршэлнэ. Энэ үнэн болоһон ушар Лос-Анджелес хотодо (АНУ) февраль һарын 9-дэ үнгэрхэ 92-дохиёо үнгэрхэ «Оскарта» харуулагдаха.

Энэ түүхэ 1919 ондо эхилнэ. Тэрэ сагаар хүршэ Ород Уласта хубисхал эхилээ гэжэ мэдээжэ. Тэрэ хүндэ сагта эртэ үншэрһэн монгол хүбүүн үнэн нүхэр болохо моритой танилсана. Яагаад бэе бэетэеэ эдэ хоёр харилсанаб, жэнхэни дуран, урбашагүй, үнэн нүхэсэл тухай ном Ч.Лхамсурэн бэшээ, тэрэнииень Монголдоо мэдээжэ Эрдэнэбилэг Гамболд найруулба.

07.11.2019