Хүндэтэ нютагаархид!

 

Буга һарын буухиржа, бурзан сагаан дайдымнай бордоһо саһаар бурьялжа, тоором булагуудаймнай тошоор халин, сагаан жабараар тооһоржо байха хаһада, монгол литэеэ алдангүй баримталан, мүшэтэ сансарһаа морилон буудаг туургата монгол арадуудай түрэлхи һайхан һайндэр – Сагаалгамнай!

"/> Буряад Республикын соёлой министр Тимур Цыбиковэй Сагаан һараар амаршалга

Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Буряад Республикын соёлой министр Тимур Цыбиковэй Сагаан һараар амаршалга


Хүндэтэ нютагаархид!

 

Буга һарын буухиржа, бурзан сагаан дайдымнай бордоһо саһаар бурьялжа, тоором булагуудаймнай тошоор халин, сагаан жабараар тооһоржо байха хаһада, монгол литэеэ алдангүй баримталан, мүшэтэ сансарһаа морилон буудаг туургата монгол арадуудай түрэлхи һайхан һайндэр – Сагаалгамнай!

Саада холын элинсэг хулинсагуудайнгаа бэлэг болгон дамжуулһан бэлгэ сарюун Сагаан һарынгаа найр наадые сагаан эдеэгээ сасалан хурылжа, сагаан сэдьхэлээ салгидхан халяажа, ёһо гурим соонь ёһолон угтадаг баян түүхэтэ буряад-монгол араднай!

Энэ гараһан жэлдэ Могойн сэсэниие, уян нугархайе, арга шадабарииень, һүр жабхалангыень элсүүлэн, ажал хэрэгээ амжалта түгэс бэелүүлжэ, айл аймагаараа амгалан тайбан ондо орохотнай болтогой!

 

Буряад Республикын соёлой министр                                               Тимур Цыбиков

07.02.2013

Хүндэтэ нютагаархид!

 

Буга һарын буухиржа, бурзан сагаан дайдымнай бордоһо саһаар бурьялжа, тоором булагуудаймнай тошоор халин, сагаан жабараар тооһоржо байха хаһада, монгол литэеэ алдангүй баримталан, мүшэтэ сансарһаа морилон буудаг туургата монгол арадуудай түрэлхи һайхан һайндэр – Сагаалгамнай!

" data-yashareType="button" data-yashareQuickServices="yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,lj">