Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Буряадай гэгээн аласай одод Улаанбаатар ошохо аргатай


«Мир-Бурятия», Монголой ТВ-9 телевиденинүүдэй эмхидхэhэн «Гэгээн аласай одод – Звёзды светлого будущего» гэhэн Уласхоорондын телевизионно мүрысөөн соносхогдоно!

Хэрбэеэ ши юhэнhөө арбан дүрбэ хүрэтэр наhатай hаа, дууладаг, хатардаг hаа – Гэгээн аласай одон болохо аргатайш!

 

Апрелиин 21-дэ үглөөнэй 10 сагhаа Буряадай Гүрэнэй филармониин танхим соо хүлеэнэбди.

 

333-065, 61-98-25 гэһэн дугаартай утаhануудаар холбоо баригты.  

 

Энэ хүүгэдэй дуунай мүрысөөн тухай дэлгэрэнгыгээр эндэ уншагты: 

http://www.minkultrb.ru/ministry/konkurs/detail.php?ELEMENT_ID=3276

27.03.2013