Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Буряад драмын театрай толлолгын баяр наадан 12 һарын 1-нэй, 2-ой, 3-най үдэрнүүдтэ


Шэнээр заһабарилгада ороһон сагһа хойшо үнинэй хүлеэгдэһэн Буряад драмын театрай байшангай үргэн харагшадтаа үүдэеэ нээхэ сагынь одоолшье ойротобо хэбэртэй.

Ноябриин 18-да тус театрай доторой түхеэрэлгэнүүдые шэнэлэлгын хүдэлмэринүүдые түрүүшын үдэрһөө хойшо өөрынгөө тусхай харгалза доро барижа байһан республикын Юрэнхылэгшэ В. В. Наговицын Буряад драмын театр хүрэжэ, барилгашадтай болон театрай хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзаба. Театрай байшангай тэбхыжэ һууһан ханаһаа бэшэн үндэһөөрөө шэнэлэгдээ, Вячеслав Владимировичтай барилгашад уулзахадаа, хэдэн хоногһоо, онсолон хэлэбэл арбан хоёрдохи һарын 1-дэ театрай хүтэлбэридэ, зохёохы болон зүжэг хангадаг бүхы ажалтанда шэнэ байшангай түлхюур барюулхаар бэлэн болоод байһанаа мэдүүлээ. 
    Тиигэжэ Гүрэнэй Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын академическэ театрай үндэһөөрөө шэнэлэгдэһэн байшан соо арбан хоёрдохи һарын 1-нэй, 2-ой, 3-най үдэрнүүдтэ шэнэ байшан толлолгын баяр наадан республикын, Улаан-Үдэ хотын хүтэлбэрилэгшэдэй, барилгашадай хабаадалгатайгаар үнгэрхэ гэжэ бэлэдхэл боложо байна.
    Энэ баяр нааданда Улаан-Үдэ хотын бүхы театрнууд, бүжэг-дуунай эмхинүүд хабаадахаар бэлдэжэ байнхай.

 


Театрай уран зохёолой таһаг
 

 

21.11.2011