Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

«ЭНДҮҮРЭЛ»


Эдэ үдэрнүүдтэ Буряад театрай тайзан дээрэ иимэ нэрэтэй зүжэг табигдажа, гурбан үдэшын туршада театраар дүүрэн харагшад сугларба.

Зүжэгүүд… Буряад театрай тайзан дээрэ театрай байгуулагдаhан үдэрhөө хойшо мүнөө хүрэтэр юун гээшэ болоогүй юм? Ухаа, мэдээгүй гүйлдөөн, уйлалдаан, дуулалдаан, таалалдаан, алалсаан… Зүжэг бүриин доторой ажамидарал өөрынгөө хууляар ябажал байгаа…

Тииhээр байтар тад ондоо зүжэг гаража ерэбэ. Агууехэ Альбер Камю. Дэлхэйдэ мэдээжэ найруулагша Кшиштоф Занусси. Француз уран зохёолшо Альбер Камюгай «Эндүүрэл» гэжэ зүжэгые манай тайзан дээрэ табиха тухай Россиин урлалай габьяата ажал ябуулагша Сергей Бальжанов hанаашалhан байгаа. Тэрэнь урагшатай бүтэжэ, эдэ үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэ хотын харагшадай болон айлшадай сэдьхэл доhолгон, гараба гээшэ.

Зүжэгэй удхаар яахамнайб, хараhан хүндэ яhалал ойлгосотой. Тэрэ ойлгосын эхин дээрэ манайл артистнар байна бшуу: Россиин арадай артист Марта Зориктуева, Россиин габьяата артист Дамбадугар Бочиктоев, Буряадай габьяата артист Баярта Ендонов, залуу артистнар Людмила Тугутова Ольга Ранжилова хоёр – эдэ зоной наадажа байhан нюурнуудтаа сүм шэнгэжэ, мэргэжэлэйнгээ дээдэ шатада гараад байхада, этигэнгүй байхын аргагүй. Этигэлэй ехэ хүсэн боложо тодорhон энэ зүжэгыемнай ерэжэ хараал hаа, олон табан үгэнүүдые бэшэжэ байhанай хэрэг үгы байгаа юм байна гэжэ ойлгохолта даа, хүндэтэ харагшаднай. Ерэгты, нэгэ үдэшэ «гээhэн» сагаа шаналхагүйт.

 

 

19.09.2013 Автор: Николай Шабаев