cookies ip- - .
, .

Ү


, h ү h ү h h үhөө  ү, h ү , h ү ү . h 25- , h ү .

үүү үү, ү үөө үөө. , h үөөүү .

Һүү үү ү h , , , үh h … , ү ү, h . үөө ү , үүү ү, үүү, үү, , ү үөө ү үү . үh h «Ү h » h үөө үөө үөө. Һ h . . h 10- h - h . үү үөө ү, үh - үүү h .

үү h үөө ү, h үөө ү, h h .

ү h . үү үү үh h үүү h ү ү . ү h , ү! h үөө үөө. , , , үөө үh . .

, үөө h үөө, ү өөөөүү , ү үүү . , үү h, h , ү h ү, өө ү өө -Ү ү h ү, , .

h үүh . h ү ү h .

, – үh . ү, h, !

h :

, , ү үh , -Ү h . h . . үүү , , , ү .

04.11.2013