Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Буряад ороной соёлой ажалшад “Уянгын сэсэрлигтэ”

Фотозураг Диляра Батудаева
Фотозураг Диляра Батудаева

Яруунын аймагай хилэ дээрэхи “Уянгын сэсэрлиг” соо юһэн ирагуу найрагшадай шүлэгүүдэй хүшөө шулуун бодхоогдонхой. Буряадай гүрэнэй телевидениин буулгаһан сюжет 14 мин. 37 сек. Харахада болохо.  

Сэдьхэлэй дуунууд, зүрхэнэй шэмшэрэлгын долгисолго, ажабайдалай элдэб үйлэнүүд, һанаанай зоболго, жаргал болон бэшэшье ушар үйлэнүүд уран зохёолшодой шүлэгүүд соо зэдэлжэ байдаг.Уран зохёол улад зоной сэдьхэл харуулдаг гэһэн һанамжа тон зүб гэжэ һанагдана.

2003 ондо Яруунын залуушуулай табиһан түрүүшын хүшөө шулуун бэлигтэй поэт Намжил Нимбуевта зорюулагданхай юм. Сагһаа урид наһа бараһан, өөрын онсо аялга дуутай, гунзэгы ухаан бодолтой нютагаймнай бэлигтэй поэт Намжил Нимбуев бутээлнүүдээ ород хэлэн дээрэ бэшэдэг байһан гээд мэдээжэ. Намжил Нимбуев хангил хадануудаараа баян, сэсэг набшаар бурхөөһэн тала дайдаараа, сэнхир хухэ нуурнуудаараа элбэг хонгор сагаан Маарагта нютагаараа омогорходог байһан юм.

Юунһээшье үнэтэй сэнтэй хүсэл бодолые, эрмэлзэлые шүлэгшэн тон өөрынхеэрээ уншагшадтаа мэдуулнэ. Дуун поэт хоёрой хусэн ехэ. Дуушын гуурһан дороһоо гараһан мүр бүхэн шэб шэнэ, шэнээр сабшагдаһан сэсэг набша, хангалтаһан убһэн шэнги арюун байха ёһотой болоно бшуу, поэдэй сэдьхэлһээ гараһан дууниинь гунигыень тарааха шадалтай байһаниинь гайхамаар!

15.08.2014