Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

 • Москвада монголнуудта зорюулагдаһан уласхоорондын хуралдаан үнгэрөө

  Москвада монголнуудта зорюулагдаһан уласхоорондын хуралдаан үнгэрөө

  Москва, Санкт-Петербургын, Улаан-Үдын, Элистагай монгол хэлын, буддын шажан шэнжэлэгшэд, үшөө Монгол оронһоо, Польшоһоо, Франциһаа, Швейцариһаа, Эстониһоо, Чехиһээ, Хитадһаа түлөөлэгшэд гурбан үдэр соо монгол ороной соёл шудлахын асуудалнуудые зүблэн хэлсэбэ.

  16 Сентября 2019 1840

 • Табисуурай урма зориг

  Табисуурай урма зориг

  Иимэ буряад гаршагтай, мүн ород нэрэнь «Оптимист проверяется жизнью...» гэһэн ном нара хараба. Багша, сэтгүүлшэ, эрдэмтэн Л.Б.Доржиевагай багшын ажал ябуулгын 50 жэлэй, түрэһөөр 70 наһанай ойдо зорюулагдаһан энэ номтой танилсалга ниислэл хотын И.К.Калашниковай нэрэмжэтэ номой санда үнгэрбэ. Гүрэн түрын, ниислэл хотын захиргаануудай тушаалтад, нютагай зон, түрэлхид Людмила Будажаповнае халуунаар амаршалаа, бэлэг сэлэгүүд барюулагдаа.

  13 Сентября 2019 2870

 • Буряадай пенсионернууд дуугаа ханхинуулхань

  Буряадай пенсионернууд дуугаа ханхинуулхань

  Буряад нютаг хизаарай Пенсионно жасын таһаг  хэдэн жэл соо наһатайшуулай  «Битва хоров» (Хоорнуудай тэмсээ) үнгэргэдэг.

  13 Сентября 2019 2740

 • Будда Башкуевай согсолһон буряад-монгол дуунуудай номтой танилсуулга Улаан-Үдэдэ үнгэрхэнь

  Будда Башкуевай согсолһон буряад-монгол дуунуудай номтой танилсуулга Улаан-Үдэдэ үнгэрхэнь

  Үнгэрэгшэ зуун жэлэй 20-ёод онуудай хуушаар, 30-аад онуудай эхеэр суглуулагдаһан дуунууд тус номдо оруулагданхай. Тэрээнтэй танилсуулга Номой дугыланай хэмжээндэ сентябриин 27-до Буряад Уласай Үндэһэнэй номой санда үнгэргэгдэхэ.

  12 Сентября 2019 2300

 • «М» үзэгһөө эхилдэг оньһон үгэнүүд

  12 Сентября 2019 1990

 • ​Оншо оньһото бэлиг

  ​Оншо оньһото бэлиг

  Цанид хамба Агван Доржиевай гаталһан асари зам тухай «Шэдитэ эрхиин шэн удха» гэһэн статья Буряадай арадай уран зохёолшо, түүхын эрдэмэй доктор Ардан Ангархаев сэтгүүлдэмнай дурадхаһан юм.

  11 Сентября 2019 3120

 • Буряад театрай зүжэгшэн «Мисс Улан-Удэ» боложо шалгарба

  Буряад театрай зүжэгшэн «Мисс Улан-Удэ» боложо шалгарба

  Жэл бүри хотымнай түрэһэн үдэрэй урда үнгэрдэг ехэ харалганда энэ жэл 20 басагад хабаадаа.

  11 Сентября 2019 2450

 • ​Эсэгын нэрэ эрхимээр нэрлүүлэн...

  ​Эсэгын нэрэ эрхимээр нэрлүүлэн...

  Бүхэроссиин болон уласхоорондын конкурснуудай лауреат, Ород Уласай Юрэнхылэгшэ В.Путинай (2006 он), Д.Медведевэй (2008 он) тусхай шанда хүртэһэн, дууриин дуушан, Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн Мэргэн Санданов тухай хөөрөөгөө эхилхэм.

  10 Сентября 2019 3280

 •    А.В.Александровай нэрэмжэтэ дуу хатарай ород армиин академическэ ансамбль Монгол Уласай гол тайзан дээрэ тоглолтоо дэлгээ

  А.В.Александровай нэрэмжэтэ дуу хатарай ород армиин академическэ ансамбль Монгол Уласай гол тайзан дээрэ тоглолтоо дэлгээ

      
  А.В.Александровай нэрэмжэтэ дуу хатарай ород армиин академическа ансамбль Монгол Уласай гол тайзан дээрэ тоглолтоо дэлгээ

  9 Сентября 2019 1830

 • «Н» үзэгһөө эхилдэг оньһон үгэнүүд

  6 Сентября 2019 2690

 • Шэнэ сонин угтагты!

  Шэнэ сонин угтагты!

  Эрдынеевтэнэй гэр бүлэ буряад хэлэн дээрэ һонинуудаа бэшэдэг сонин һаяхана гаргаба.

  5 Сентября 2019 2330

 • «​Байгал» театрай зүжэгшэн Елена Бурлова гуа һайханай харалганда шалгарба

  «​Байгал» театрай зүжэгшэн Елена Бурлова гуа һайханай харалганда шалгарба

  «​Байгал» театрай зүжэгшэн Елена Бурлова «Алас Дурнын Гоохон» гэһэн абьяас бэлигэй болон гуа һайханай харалганда шалгарба.

  5 Сентября 2019 2400

 • Дайнда мордоһон үхид

  Дайнда мордоһон үхид

  Монголой Чойбалсан хотодо Халхин голой дайнда хабаалсаһан басагадуудта зорюулһан баримтата киногой мүндэлһэнэй баяр үнгэрөө.

  4 Сентября 2019 2120

 • Ирагуу дуутай Ирина

  Ирагуу дуутай Ирина

  2006 ондо үнгэрһэн «Шэнэ долгин» гэжэ дуушадай урилдаанда Ирина Абидуева түрүүлэн гараһан юм.

  4 Сентября 2019 2130

 • Баабайнгаа бэлиг халан абаа

  Баабайнгаа бэлиг халан абаа

  Хэжэнгын найман жэлэй интернат-һургуулида һурахаяа 4-дэхи ангида ороһон сагһаамни намайе залан хүтэлбэрилэгшэ багша Сампил Базарович Цыреновэй Сэлмэг гэжэ басагыень бага сага мэдэхэ байгааб.

  3 Сентября 2019 2530

 • «Д» үзэгһөө эхилдэг оньһон үгэнүүд

  3 Сентября 2019 2170

 • Намжил Нимбуевай нааданда Элбэг Зандраев түрүүлбэ

  Намжил Нимбуевай нааданда Элбэг Зандраев түрүүлбэ

  Агын Хүһөөшэ нютагай талаантай хүбүүн Буряад ороной бэлигтэй ирагуу найруулагшадай нэрэдэ хүртэбэ.

  2 Сентября 2019 5770

 • Һаадагаа агсаад...

  Һаадагаа агсаад...

  XVIII зуун жэлэй тэнгээр буряад угсаатан Енисей мүрэнэй баруун эрьеһээ Амар мүрэнэй зүүн эрье хүрэтэр нүүжэ ябадаг байгаа. Сибириин арадуудай дунда эгээл олон гэжэ тоологдодог һэн. Ород хасагуудай бэшэгүүд соо буряадууд ехэ баатарлиг зоригтой зон, дайн сэрэгэй хэрэгсэлнүүдээр ехэ һайнаар хангагданхай гэжэ тэмдэглэгдэһэн байдаг.

  2 Сентября 2019 1960

 • Түрэлхиин абьяастай артист

  Түрэлхиин абьяастай артист

  Буряад Уласай арадай артист, Гүрэнэй шангай лауреат, «Байгал» театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ, Будалан нютагһаа гарбалтай Жаргал Жалсанов суг хүдэлдэг нүхэдтэеэ «Бабжын нааданда» ерэжэ, Онон голой эрьедэ нютагаархидтаа ирагуу һайхан дуунуудаа, хатар наадаяа бэлэглээ бэлэй.

  2 Сентября 2019 1960

 • Зүжэг табижа, зоной сэдьхэл урмашуулдаг

  Зүжэг табижа, зоной сэдьхэл урмашуулдаг

     Агын Зүдхэлиин арадай театрай режиссёроор 1989 онһоо хойшо мүнөө болотор Намсалма Дамдинцыренова амжалтатай ажаллажа ябана. Намсалма Дамбиевна Үзөөндэ түрэһэн, Шэтэдэ соёл-гэгээрэлэй һургуули дүүргэһэн намтартай.

  30 Августа 2019 2190


Новости 101 - 120 из 944
Начало | Пред. | 4 5 6 7 8 | След. | Конец Все