Песня «Эх, дороги...» в исполнении студентов Щукинского института

Уже этим летом выпускники представят свои дипломные работы на сцене Буряад театра
573

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театрай захилаар Борис Щукинэй нэрэмжэтэ театрай дээдэ һургуулиида һурадаг оюутад «Хэтын жагсаал. Мартахагүйбди» гэһэн буулгабари бэшээд эльгээгээ.

Элинсэг абанараа дурдан, нангин дурасхаалдань «Эх, дороги...» гэһэн дуу ба дайн тухай шүлэг  зорюулаа.

Ерэхэ намар Буряад драмын  театрай бүридэлдэ зүжэгшэд болон орохо эдэ оюутад мүнөө гүрэнэй шалгалтануудаа бариха, бэлдэжэ байнад.
Зундаа  дээдэ һургуулияа түгэсэжэ, дипломоо абаха. Дипломна зүжэгүүдээ Буряад театрайнгаа тайзан дээрэһээ харуулха түсэбтэй.

Читайте также