Элитэ монголшо эрдэмтэн, хэлэ бэшэгэй доктор, профессор Лубсан Шагдаров 90 наhанайнгаа ой мүнѳѳ намар тэмдэглэхэ юм.
Агын Буряадай тойрогой ба бүхы Буряадай мүнѳөнэй уран зохёолшодой тоодо шэнэ нэрэнүүд нэмэжэ, алтан абдарынь шэнэ зохёолнуудаар баяжана.
Показать еще