Янгинама хүйтэн үбэлэй hүниин мүшэтэ огторгойдо «Долоон үбгэд» гэhэн аймаг ододой тусхай hаруул элшэ гэрэлээр ялалзан элшэтэжэ эхилхэдэ, урдын Буряад орондо ёhото эди шэдитэ үльгэрэй байдал тогтодог байhан түүхэтэй
Алтарганын шүлэгэй мүрысөөнэй лауреат болоhон, Монгол Уласай Хэнтэйн аймаг түлөөлһэн хабаадагша Зоригбаатарай Чинзоригтой хөөрэлдөөн
«Амар Сайн» бүлгэм «Түрэл дайда, магтан дууланаб шамайгаа» гэжэ нэрлэгдэһэн 10 жэлэйнгээ дэмбэрэлтэ ойн баярта зорюулагдаһан аргагүй зохидхон үдэшэ үнгэрэгшэ оной декабрь һарада үндэр хэмжээндэ үнгэргэбэ
Показать еще