Чингис Гуруев - зүжэгшэн, уран зохёолшо

Дамжуулга соо зохёохы намтар, театрта наадаhан гол рольнууд, уран шүлэгүүд болон хэблэгдэhэн номууд тухай, тэрэнэй монгол хэлэнhээ буряад хэлэндэ оршуулhан шэнэ бүтээлнүүд, түсэбүүд тухай хөөрэлдөөн.
Буряад ТВ
226

Смотрите также