Манай саг. «Хуурайм наадан –2023»

Мартын 14-дэ «Хуурайм наадан» гэhэн можохоорондын фестивалиин ехэ тоглолто үнгэрхэ. Арадай уран бэлигэй улас түрын түбэй таhагые даагша Дарима Дашиева энээн тухай хѳѳрэжэ үгэбэ.
Буряад ТВ
142

Смотрите также