Соёлма Дагаева ойн тэмдэглэлнүүд тухай хөөрэбэ

Соёлой яаманай сайд майн 24-нэй үглөөгүүр гараһан "Амар мэндэ, Буряадни!" гэһэн дамжуулгын айлшаар уригдаа
БГТРК
337

Смотрите также