«Мүнгэн сэргэ»: Буряад Уласай архивай жаса кирилл үзэгөөр

Шэнэ түсэлөөр хуушан монголоор бэшээтэй дансанууд хүн зондо бэлэн кирил үзэгөөр бэшэгдэжэ байна.
139

Читайте также