Сентябриин 9-дэ Бадма-Базар Намсараевай нэрэмжэтэ Агын аймагай номой сан соо Агын хараа муутай эмхиин зондо экскурси үнгэргэгдөө.
Арадай уран бэлигэй түбэй мэргэжэлтэн Алевтина Малатхаева «Нютагай бүжэг» ба хоердохиео үнгэржэ байһан «Энеэлдэе» конкурснууд тухай
В этом году исполнилось бы 105 лет со дня рождения выдающегося музыкального и общественного деятеля, народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, лауреата Государственной премии РСФСР Баудоржи Базаровича Ямпилова
Алтан шаргал намарай түрүүшын үдэрнүүдтэ Загарайн аймагай Асагад һууринда түүхэтэ үйлэ боложо үнгэрбэ. Ушарынь гэхэдэ, тэрэ нютагай соёлой гуламтын байшан һэльбэн шэнэлэгдэжэ, дахяад үүдэеэ сэлин, арад зоноо халуунаар угтаба
«Буряад хэлэ Буряад Уласта сахин хүгжөөхэ» гэһэн Буряад Уласай гүрэнэй программын шугамаар “Алтан дуһал: буряад хүүгэдэй аман зохёол” гэжэ нэрлэгдэһэн ном 2020 ондо «нара хараа» бэлэй
Показать еще