Даширабдан Батожабайн 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан «Буряадай уран зохёол – Дуулан магтанаб түрэл Буряадаа!» гэһэн дүхэриг шэрээ үнгэрөө
Монгол туургата арадууд олон зуугаад жэлэй хугасаада баяр баясхалантай, мүн уйдхартайшье сагтаа морин хуурайнгаа аялгата хүгжэмөөр уян сэдьхэлдээ урма бадараажа байгаа
Усть-Ордагай үндэһэтэнэй музей палеолидай сагһаа мүнөө үе болотор баруун буряадуудай түүхэ, соёл, шажан болон байра байдал харуулха зорилготойгоор нээгдэһэн юм.  
«Буряад үнэнэйнгөө» 100 жэлэй ойгоор бүхы ажалшадтань заха холын Захааминай Утаата нютагhаа халуун амар мэндые хүргэнэбди!
Уласай арадай уран бэлигэй түбэй эмхидхэhэн «Эрхим гэр бүлэ - 2021» гэhэн урилдаанда түрүү hуури эзэлһэн Захааминай аймагай Хуртагын Тогмитовтанай гэр бүлэтэй (Эрдэни Ринчинович, Долгорма Цыденжаповна, Бимба, Санжидма, Гэндэн) харилсаа.
РСФСР-эй арадай зүжэгшэн П.Т.Абашеевэй нэрэ зүүһэн дуури бүжэг зохёон найруулагшадай түрүүшын урилдаанда «Балетмейстер-зохёон найруулагша» гэһэн заабарида илалта туйлаһан Алдар Кынзыбеев тухай тогтожо хөөрэе
Показать еще