Үүр сайхын үедэ Улаан-Үдын түбһөө Ага руу зүг бариһан хэдэн автобусууд хойно хойноһоо жэрылдэн ябана...
Россиин габьяата зүжэгшэн Елена Шараевагай түрэhөөр 60 жэлэй ойдо зорюулагдаhан баримтата фильм интернет сүлжээндэ олон мянган харагшадай анхарал татаба.
Үни удаан хүлеэгдэһэн «Нүүдэлшэдэй ая дуун» гэһэн фестиваль Загарайн аймагай Асагад нютагай хажууда үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрбэ.
Гурбан үдэрэй туршада Буряадай ниислэл Алас Дурна зүгэй дархашуулые угтан абаба.
Показать еще