Сэтгүүлэй 6-дахи дугаарые «Буряад Уласай 100 жэлэй ойдо» гэһэн ниитэ гаршаг доро Ардан Ангархаевай «Нэрэеэ нэрлэлсэе, уг унгияа удхалая» гэһэн түүхын бодомжото найруулга нээбэ.
Показать еще