Улаан-Үдэ хотодо Буряад Уласай соёлой яаманай коллегиин үргэдхэмэл зүблөөн болобо. Шухала асуудалнуудаар хөөрэлдөөн болохоһоо гадна, соёлой һалбариин эрхим хүдэлмэрилэгшэдтэ гүрэнэй шагналгууд барюулагдаа.
Показать еще