Абьяасаараа гайхуулһаар

Монголой дуушан Э.Амартүвшин Нью-Йоркын Метрополитен-оперодо байгша оной апрель-май һарануудта табигдаха Дж.Вердиин «Травиатада» дуулахань.
Цырен Найманов
77

Монголой Оперо болон баледэй академическэ театрай гол дуушан, Монголой габьяата зүжэгшэн Э.Амартүвшин 2018 оной январь һарада Реджио ди Парма (Итали) Джузеппе Вердиин «Риголеттодэ» дуулаһан байна. Тэрэ П.И.Чайковскиин нэрэмжэтэ дууриин дуушадай урилдаанда лауреат болохын хажуугаар, «Plаcido Domingo’s Operalia» гэһэн дууриин дуушадай уласхоорондын урилдаанай алтан шанда хүртэһэн намтартай.

Мүн баһа Э.Амартүвшин байгша ондо «Оперын одон» гэһэн уласхоорондын шанда дэбжүүлэгдээ. Дууриин дуушадай Оскар гэжэ тоологдодог тус шан энэ удаа наймадахияа барюулагдахань, тэрээндэ бүхы дэлхэй дээрэ дууриин уралигта ялас гэмэ амжалтануудые туйлаһан дуушад хүртэдэг. 2019 оной дүнгөөр Э.Амартүвшинһөө гадна тус шанда дэлхэйн 15 түрүү дуушад дэбжүүлэгдэнхэй.

Юрэнхыдөө, һүүлэй үедэ монгол дуушад холо ойгуур абьяас бэлигээ гайхуулна. Тиигэжэ Э.Амартүвшинһөө гадна Г.Ариунбаатар бүхы дэлхэйдэ сууда гаранхай. Февралиин 16-да тэрэ Мариинскэ театрта Вердиин «Симон Бокканегра» оперодо Испаниин алдарта дуушан Пласидо Доминготай дуулаһан байна.

Читайте также