Соелма Дагаева Соелой яаманай ажал тухай

БуряадФМ-эй «Үлзы утаһан. Соёл уралиг» сэхэ дамжуулгада Буряад Уласай Соёлой сайд Соелма Баяртуевна Дагаеватай хөөрэлдөөн үнгэрөө.
Буряад ФМ
189

Читайте также