Бадма-Ханда Аюшеева дуушанай мэргэжэл тухай

Буряад Уласай арадай зүжэгшэн Бадма-Ханда Аюшеева буряад арадай дуун тухай хөөрэнэ.
Буряадай ажамидарал, Сэлэнгэ ТВ
247

Читайте также