Буряад циркын ойн баяр

Байгуулагдаһаар 20 жэлэй ой тэмдэхлэхэ гээд, буряад цирк бэлэдхэлээ эхилэнхэй.
Мүнгэн сэргэ, Ариг Ус
209

Читайте также