«Шүлэгэй юртэмсэ» Сергей Есенин

Буряад театрай зүжэгшэн Надежда Мунконова Сергей Есенинэй шүлэгүүдые уншаһан түсэл тухай хөөрэбэ.
139

Читайте также