«Аламжа» зүжэг тухай

Тивиком телекомпаниин субагаар гарадаг «Үдэрэй һонин» дамжуулгада Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театрай зүжэг тухай.
264

Читайте также